Možnosti investovania

Investovanie do zlata a striebra
Sporenie na dôchodok
Sporenie pre Vaše deti
Pomoc pri poisťovaní

Zodpovednosť za škodu

Podľa Občianskeho zákonníka každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí inému bez rozdielu, či ju spôsobí ako občan alebo fyzická či právnická podnikajúca osoba. Poistenie zodpovednosti za škodu nie je povinné, ak Vám však vznikne povinnosť uhradiť škodu, tak ho iste oceníte.

Po uzatvorení poistenia má poistený právo, aby za neho v prípade poistnej udalosti poisťovňa uhradila podľa poistných podmienok škodu vzniknutú na živote, zdraví alebo veci, prípadne inú majetkovú škodu, za ktorú poistený zodpovedá. 

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin