Možnosti investovania

Investovanie do zlata a striebra
Sporenie na dôchodok
Sporenie pre Vaše deti
Pomoc pri poisťovaní

Domov

Domov je poistný produkt, ktorý chráni váš domov, byt či domácnosť voči škodám spôsobeným živelnými udalosťami, krádežou, vlámaním alebo lúpežným prepadnutím, vandalizmom a poškodením alebo zničením stavebných súčastí.

Dom

 • požiarom a výbuchom
 • úderom blesku
 • zemetrasením
 • víchricou alebo krupobitím
 • zrútením lietadla
 • náhlym zosuvom hornín a zeminy alebo zrútením lavín, tiažou snehu
 • pádom stromov, stožiarov a iných predmetov
 • mrazom na vykurovacom systéme a vodovodnom zariadení
 • vodou z vodovodného zariadenia
 • úmyselným poškodením alebo zničením

Chráni vaše "štyri steny" domu alebo bytu so všetkým, čo k nemu patrí – stavebné súčasti ako sú okná, dvere, podlahy a podobne. Poistiť si môžete garáž, hospodárske budovy, altánky, prístrešky, bazény a ďalšie vedľajšie stavby na rôznych miestach poistenia. Kryje palivo určené na vykurovanie budovy, stavebné mechanizmy a náradie na údržbu vašej nehnuteľnosti. V prípade poškodenia alebo zničenia nehnuteľnosti v dôsledku poistnej udalosti vám nahradíme škodu v nových cenách, aby ste si mohli túto nehnuteľnosť opraviť, prípadne znovu postaviť.

Domácnosť

Vzťahuje sa na všetky hnuteľné veci, ktoré máte v domácnosti – nábytok, koberce, doplnky, šatstvo, športové potreby, domáce spotrebiče, elektroniku a veci osobnej potreby. Nahradí škody spôsobené skratom motora v elektrospotrebičoch. Poistné krytie možno rozšíriť na vozidlá bez evid. čísla, napr. malý motocykel, trojkolka, malotraktor. Poistenie Vám nahradí prípadnú škodu v nových cenách, t. j. peniaze, ktoré od nás dostanete budú zodpovedať nákladom na opravu alebo kúpu novej veci, ktorá bola poistená.

Výhody poistenia:

 • Poistenie nehnuteľnosti skolaudovanej, ako aj vo výstavbe
 • Nekonečná zľava za bezškodový priebeh spojená s valorizáciou poistného krytia počas celej doby poistenia
 • Bezplatne je súčasťou poistenia:
  a) Poistenie zodpovednosti z vlastníctva nehnuteľnosti
  b) Poistenie zodpovednosti príslušníkov domácnosti
 • Bezplatné asistenčné služby
 • Možnosť poistenia vedľajších stavieb 
Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin