Možnosti investovania

Investovanie do zlata a striebra
Sporenie na dôchodok
Sporenie pre Vaše deti
Pomoc pri poisťovaní

Cestovné

Cestujte, zabávajte sa, užívajte si, robte to, na čo máte chuť! Myslite dopredu a zabezpečte sa už teraz. Uzatvorte individuálne cestovné poistenie a voľné dni si vychutnáte naplno. S nami môžete oddychovať bez obmedzenia.

A nezabudnite! Pokryjeme vaše liečebné náklady bez limitu.

NA CESTU VÁS VYBAVÍME:

Poistenie liečebných nákladov

Najväčšie riziko hrozí v podobe náhleho ochorenia, preto je poistenie liečebných nákladov najdôležitejšou – a v zahraničí povinnou – súčasťou cestovného poistenia. Náklady na ošetrenie v zahraničí, niekoľkodňová hospitalizácia, prípadne náklady na špeciálny prevoz späť do vlasti môžu dosiahnuť sumy, ktoré by mali závažný dopad na Váš rozpočet. Allianz – Slovenská poisťovňa toto riziko kryje v individuálnych poisteniach v celkovej neobmedzenej výške. Do stanovenej sumy kryjeme aj liečebné náklady vzniknuté v dôsledku teroristického činu.

Úrazové poistenie

Účelom úrazového poistenia je odškodnenie klienta v prípade trvalých následkov v dôsledku úrazu, prípadne odškodnenie jeho pozostalých v prípade úmrtia v dôsledku úrazu. Riziko úrazu je aktuálne najmä pri vykonávaní rôznych športov. Poisťovateľ poskytne finančné odškodnenie podľa rozsahu trvalých následkov, a to až do výšky poistnej sumy.

Poistenie batožiny

Cestovné poistenie nie sú len liečebné náklady. Už sme si zvykli, že počas cesty nás živelná udalosť či zlodej môžu pripraviť o veci, ktoré si na cesty berieme so sebou a majú pre nás vysokú hodnotu. Preto k cestovnému poisteniu patrí aj poistenie batožiny, ktoré chráni náš majetok zbalený na cesty.

Poistenie zodpovednosti za škodu

Čo s prípadnou škodou, ktorú môžeme neúmyselne spôsobiť komukoľvek, s kým prídeme do styku? Niekedy stačí úplná banalita, ako je prevrátená šálka s kávou a výsledkom môže byť škoda za niekoľko tisíc na počítačovom serveri, alebo sa nechtiac zrazíme s iným lyžiarom na zjazdovke a spôsobíme mu zranenie s rozsiahlou liečbou, práceneschopnosťou, prípadne aj trvalými následkami. V prvom spomínanom prípade poistenie ušetrilo klientovi viac ako 16 000 EUR. Aj poistenie zodpovednosti za škodu je súčasťou cestovného poistenia.

Poistenie stornovacích poplatkov

Keď si kupujeme zájazd alebo pobyt v cestovnej kancelárii, určite neuvažujeme nad jeho zrušením. V prípade náhleho ochorenia alebo vážnej rodinnej udalosti, však cestu musíme zrušiť a stornovacie poplatky požadované od cestovnej kancelárie nás môžu nemilo prekvapiť. Pre tento účel poskytuje naša spoločnosť poistenie stornovacích poplatkov. V inidividuálnom cestovnom poistení si zájazd či letenku môžete poistiť na plnú cenu.

Asistenčné služby

K cestovnému poisteniu patria aj asistenčné služby, ktoré sú už dnes samozrejmosťou. Čo vlastne asistenčné služby môžu ponúknuť? Hlavne v závažnejších prípadoch a pri hospitalizácii je základnou úlohou asistenčnej služby:

  • zabezpečenie vhodného zdravotníckeho zariadenia vzhľadom na zdravotný stav,
  • úhrada nákladov alebo poskytnutie platobných záruk zdravotníckym zariadeniam,
  • sprostredkovanie informácií týkajúcich sa spôsobu a priebehu liečby v materinskom jazyku,
  • komunikácia s blízkymi osobami na Slovensku,
  • prevoz späť do vlasti.

Na to, aby sme mohli klientom našej spoločnosti poskytnúť takúto starostlivosť 24 hodín denne vo všetkých krajinách sveta, spolupracujeme s asistenčnou spoločnosťou , ktorá je priamo alebo prostredníctvom korešpondentov zastúpená na celom svete. 

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin