Možnosti investovania

Investovanie do zlata a striebra
Sporenie na dôchodok
Sporenie pre Vaše deti
Pomoc pri poisťovaní

Auto

Poistenie Auto je poistenie motorových vozidiel. V rámci tohto poistenia si môžete uzatvoriť:

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP) je poistenie uložené zákonom, ktoré kryje vašu zodpovednosť za škody spôsobené tretím osobám prevádzkou motorového vozidla.

 1. Stanovenie výšky poistného podľa výkonu motora (KW)
 2. Stanovenie výšky poistného podľa objemu valcov

Viete, že vám PZP napr.:

 • doplní palivo, ak sa vám nečakane minie?
 • vymení poškodené koleso na vašom aute?
 • otvorí vaše auto, ak si v ňom zabuchnete kľúče?
 • pomôže pri spore s políciou v zahraničí, a to priamo na mieste?

Havarijné poistenie motorových vozidiel.

Havarijné poistenie je poistenie motorových vozidiel, ktoré kryje klientovi škody na jeho vozidle spôsobené haváriou, živelnými udalosťami (napr. víchricou, povodňou, pádom skál, stromov, stožiarov atď.), krádežou vozidla alebo jeho častí a vandalizmom.

Výhody havarijného poistenia:

 • Široké poistné krytie
 • Poistenie na časovú cenu (cena auta v okamihu uzatvorenia poistenia)
 • Pri jazdených vozidlách poistenie na všeobecnú cenu (tzv. predajná cena na trhu, ktorá zohľadňuje vek, opotrebenie a predajnosť vozidla)
 • Výhodné zabezpečenie vozidla
 • Preberanie bonusu od predchádzajúceho poisťovateľa
 • Plnenie čiastkových škôd nie je znižované o amortizáciu
 • Poskytovanie administratívno-právnych informácií

Ďalšie výhody:

 • Polročné platby bez navýšenia
 • Zvýhodnené poistné pri vybraných spôsoboch úhrady
 • Preberanie bonusu od predchádzajúceho poisťovateľa
 • Významným benefitom poistenia vozidiel Auto je poskytnutie asistenčných služieb ZADARMO!

Možnosti pripoistenia:

 • Všetkých skiel
 • Batožiny
 • Náhradného vozidla
 • Úrazu
 • Právnej asistencie Komfort 
Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin